İstehsal gücünü seçin.

Bu xətti yoxlayın və qərar verin, saatda 1000 ədəddən 10000 ədəyə qədər 3-4 növ məhsul ala bilərsiniz.! Üstəlik, ehtiyacınıza uyğun olaraq müxtəlif genişlik və tutumlu kabab çörəyi, xam küftə və yerli çörək növlərini istehsal edə biləcəyimizi unutma.!

modellərə baxın

ALFA L40

Saatda 1500 ədəd

məhsula baxın

ALFA L80

Saatda 3000 ədəd

məhsula baxın

ALFA L100

Saatda 6000 ədəd

məhsula baxın